Thanh Hóa cam kết vào cuộc quyết liệt để triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3  

Đó là khẳng định của ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về tình hình triển khai dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa vừa qua.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa (1 trong bốn dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối) có 133 vị trí chân móng cột, với chiều dài tuyến khoảng 56,4 km.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt sớm kế hoạch sử dụng đất các huyện Nga Sơn, Thiệu Hóa cho dự án; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành địa phương tạo điều kiện đẩy nhanh, rút ngắn tối đa thời gian thẩm duyệt cho dự án.

Buổi làm việc giữa EVNNPT và UBND tỉnh Thanh Hóa vào ngày 8/11/2023 tại Thanh Hóa

EVNNPT cũng kiến nghị UBND tỉnh, UBND các huyện và đơn vị liên quan trong tỉnh hỗ trợ các thủ tục về giải phóng mặt bằng, hoàn thành muộn nhất trước ngày 29/2/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, việc triển khai dự án đúng tiến độ góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an ninh nặng lượng quốc gia, cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương phải tập trung nhân lực, vật lực phục vụ tối đa cho dự án; các huyện phối hợp với chủ đầu tư tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án bảo đảm tiến độ. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng.