Tỉnh Nam Định: Đã đủ điều kiện để bàn giao mặt bằng cho các dự án đường dây 500kV mạch 3

Tỉnh Nam Định là địa phương đầu tiên hoàn thành phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho các dự án đường dây 500kV mạch 3. Tại buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định đến nay đã đủ điều kiện để giải phóng mặt bằng.

Trong các dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), có hai dự án qua địa bàn tỉnh Nam Định gồm: đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa và đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối. 

Cụ thể, đường dây NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa qua địa bàn huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, với 26 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến khoảng 9km, diện tích thu hồi đất cho phần móng cột là 1,71 ha. Đường dây NMNĐ Nam Định I - Phố Nối qua địa bàn 4 huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Nam Trực với 119 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến khoảng 46km, diện tích thu hồi đất 11,81 ha.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vào ngày 6/11/2023 về công tác triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vào ngày 6/11, ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nam Định và các sở, ban ngành trong thời gian qua đã vào cuộc sớm, quyết liệt. Nam Định là tỉnh đầu tiên hoàn thành phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho các dự án đường dây 500kV mạch 3.

Do tính chất cấp bách của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kiến nghị tỉnh Nam Định tạo điều kiện, hỗ trợ để hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa với 2 mốc tiến độ: phần mặt bằng của 26 vị trí móng cột xong trước 31/12/2023; mặt bằng phần hành lang xong trước 31/1/2024. Đối với dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối, bàn giao mặt bằng móng xong trước 31/01/2024 và hành lang trước 29/2/2024.

Bà Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đánh giá rất cao công tác phối hợp của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đối với địa phương trong quá trình triển khai dự án. Ngày 1/11/2023, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất của cả 2 dự án. Lãnh đạo tỉnh đề nghị EVNNPT sớm bàn giao bản đồ đo đạc, các thủ tục liên quan đến hành lang tuyến để tỉnh ra quyết định thu hồi đất. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng nhấn mạnh, hàng tuần tỉnh sẽ kiểm điểm tiến độ dự án với các sở, ngành, UBND các huyện và yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện quan tâm, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án. 


  • 07/11/2023 08:54
  • Xuân Tiến
  • 4608