Khẩn trương triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 đảm bảo điện cho miền Bắc

Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có ý nghĩa quan trọng đảm bảo điện cho miền Bắc trong những năm tới.

Chính phủ chỉ đạo thường xuyên, liên tục

Theo ông Vũ Trần Nguyễn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 515 km, qua địa bàn 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Đường dây có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới. Bên cạnh việc nâng cao độ dự trữ ổn định trên trục Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc, còn truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia. Đồng thời giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao trên trục Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Dự kiến hướng tuyến dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối

Cũng theo Phó Tổng giám đốc EVNNPT Vũ Trần Nguyễn, với tính chất cấp bách và quan trọng như vậy, các dự án đường dây 500kV mạch 3 này được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thường xuyên, liên tục trong thời gian qua. Ngày 15/8/2023, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 745/TTg-CN về kế hoạch đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Sau đó, có Công điện số 782/CĐ-TTg ngày 04/9/2023 về việc triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối. 

Ngày 23/10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực hoàn thành các dự án theo mục tiêu phấn đấu.

Đến ngày 24/10/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1241/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Cũng tại Quyết định 1241, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm Chủ đầu tư dự án. Thủ tục pháp lý rất quan trọng này sẽ làm cơ sở để EVNNPT triển khai các thủ tục tiếp theo.

Để có được kết quả trên, cùng với sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành, địa phương liên quan đã vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục. 

Nỗ lực của EVN và EVNNPT

Xác định rõ vai trò của các dự án trọng điểm, cấp bách này, EVN và EVNNPT đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án. Đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, làm việc xuyên đêm, không ngày nghỉ,... để đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo EVN thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quá trình triển khai dự án của EVNNPT và ủy quyền cho EVNNPT để chủ động hoàn thiện các thủ tục với các mốc tiến độ nhanh nhất vì mục tiêu của dự án.

Về phía EVNNPT, Phó Tổng giám đốc Vũ Trần Nguyễn cho biết, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành Nghị quyết số 144-NQ/ĐU ngày 19/6/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường dây 500kV này. Ngay sau đó, EVNNPT đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án do Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm Trưởng ban; các đơn vị trực thuộc đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều hành và Ban tiền phương để triển khai đồng bộ các dự án.

Mới đây, Tổng giám đốc EVNNPT đã ban hành Chỉ thị số 4660/CT-EVNNPT về việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024; trong đó yêu cầu các đơn vị, các ban liên quan khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN và EVNNPT kiến nghị các bộ, ngành liên quan hỗ trợ tối đa chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. EVN, EVNNPT cũng kiến nghị 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên) tích cực tạo điều kiện và hỗ trợ cho chủ đầu tư sớm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công công trình.

Bên cạnh đó, EVN, EVNNPT đề nghị các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cần khẩn trương huy động lực lượng để tăng tốc ngay sau khi triển khai thi công, huy động tối đa nguồn lực, dành ưu tiên cao nhất cho dự án để hoàn thành theo mục tiêu tiến độ phấn đấu.

“Ngay sau khi dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, EVNNPT đã triển khai ngay dự án đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai 3 dự án còn lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, lãnh đạo EVNNPT khẳng định.

EVNNPT đã bố trí đầy đủ vốn triển khai dự án, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng đến đâu sẽ tập trung nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức thi công ngay đến đó.

4 dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối:

  • Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 225km
  • Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa dài 92km
  • Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa dài 74km
  • Dự án đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối dài 124km.