Quyết liệt điều hành dự án đường dây 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn hoàn thành vào cuối năm 2022

Theo kế hoạch, đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn phải hoàn thành trong năm 2022 nhằm đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của 2 tỉnh này. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Dự án đường dây 220kV Bắc Giang-Lạng Sơn có quy mô xây dựng 2 mạch (hiện tại triển khai treo dây 1 mạch), với chiều dài toàn tuyến là 101,6 km, từ TBA 220kV Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới), bao gồm 236 vị trí móng và 80 khoảng néo.

Tính đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng 233/236 vị trí móng. 3 vị trí chưa bàn giao thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng và Chi Lăng (Lạng Sơn). Phần hành lang tuyến đã bàn giao 46/80 khoảng néo. Theo kế hoạch, các địa phương cam kết bàn giao mặt bằng còn lại trong tháng 10/2022.

Về tiến độ thi công, đến nay dự án đã hoàn thành đúc móng được 231/236 vị trí, dựng cột đã hoàn thành 222/236 vị trí, kéo dây hoàn thành 25/80 khoảng néo (tương đương 23,2 km/101,4 km).

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB chủ trì cuộc họp ngày 22/9

Hiện công tác kéo dây, dựng cột của đơn vị thi công chậm hơn so với kế hoạch. Tại buổi kiểm tra công trường vào ngày 22/9, ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB, yêu cầu nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án hoàn thành vào cuối năm 2022.