Tăng cường năng lực cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An

Dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Đô Lương từ (2x125)MVA lên (125+250)MVA được đóng điện vào lúc 5h58 phút ngày 20/8. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban QLDA Truyền tải điện thực hiện quản lý dự án.

Máy biến áp AT2 tại Trạm biến áp 220kV Đô Lương vừa nâng công suất thành công

Trạm biến áp 220kV Đô Lương đặt tại thôn Xuân Bài, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Dự án nâng công suất có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 250MVA và các thiết bị, vật liệu kèm theo, thay thế cho 1 máy biến áp 125MVA trước đó. Kèm theo đó là hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ và cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy phù hợp với máy biến áp thay mới.

Dự án được thi công từ tháng 10/2021. Dịch COVID-19 trong thời gian này đã tác động lớn đến quán trình triển khai hoàn thành dự án, nhưng với sự nỗ lực của Ban QLDA Truyền tải điện và các đơn vị thi công, dự án đã hoàn thành đáp ứng được tiến độ đề ra.

Dự án được đầu tư nhằm góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và khu vực lân cận. Ngoài ra còn giúp tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện.