Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 3/2016

Bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án thủy điện 6, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thủy điện 6, từ ngày 01/04/2016.

- Ông Nguyễn Giới, Quản đốc Phân xưởng sửa chữa Điện – tự động, Công ty Thủy điện Trị An, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, từ ngày 01/04/2016.

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Tô Thái Bình, Phó vụ trưởng, Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng các Ban Chỉ đạo Nhà nước về điện, Bộ Công Thương, giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 01/04/2016.

- Ông Phạm Minh Lương, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đến nhận nhiệm vụ công tác tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, để Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Lưới điện cao thế TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 01/04/2016.


  • 21/04/2016 03:34
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét