Quyết định mới về nhân sự của EVN trong tháng 10/2015

Bổ nhiệm:

- Ông Thiều Kim Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, từ ngày 02/10/2015.

Điều động và bổ nhiệm:

- Ông Trịnh Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Cơ điện Điện lực Hà Nội thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban An toàn Tập đoàn, từ ngày 16/10/2015.

- Ông Nguyễn Đức Cường, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, từ ngày 01/11/2015.

- Ông Nguyễn Mạnh Huấn, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn đến nhận công tác tại Tổng công ty Phát điện 1, từ ngày 01/11/2015, để Tổng công ty Phát điện 1 bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty.


  • 28/10/2015 09:24
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét