Phát triển mạng lưới tiết kiệm năng lượng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sở Công Thương TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị “Ðịnh hướng và phát triển hoạt động mạng lưới tiết kiệm năng lượng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2022-2025”.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm tiết kiệm năng lượng tham dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu đến từ Sở Công Thương, các trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL). 

Thời gian qua, Sở Công Thương TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ÐBSCL đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, để khai thác tối ưu tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho khu vực ÐBSCL, các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng, phát triển mạng lưới tiết kiệm năng lượng khu vực ÐBSCL giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, chú trọng xây dựng mô hình trung tâm tiết kiệm năng lượng, thực hiện tốt các chức năng như chuyển giao công nghệ, nâng suất và đổi mới sáng tạo. Tăng cường công tác chia sẻ các mô hình hay về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa các đơn vị trong mạng lưới với nhau; triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho các doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ở 3 lĩnh vực công nghệ, xây dựng và giao thông vận tải…

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đơn vị, doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã giới thiệu khái quát các mô hình, xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam như chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; xây dựng chính sách khuyến khích phát triển ô tô điện; giới thiệu các mô hình hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp ngành công nghiệp trọng điểm; giải pháp chiếu sáng sử dụng năng lượng tái tạo đã và đang ứng dụng tại nhiều công trình chiếu sáng công cộng ở các đô thị lớn như TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh…

 


  • 19/07/2022 11:12
  • Mai Anh
  • 747