Gia Lai thúc tiến độ các dự án điện gió, điện mặt trời

Các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành dự án theo đúng nội dung phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, đã có Công văn số 1967/SKHĐT-ĐN gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành dự án theo đúng nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh tiến độ để được xem xét theo đúng quy định pháp luật trong trường hợp dự án không triển khai theo đúng tiến độ.

Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết với các địa phương về hỗ trợ đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội; thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để Sở tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.  

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 163 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất 21.875 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 539.000 tỷ đồng. Tính riêng 16 dự án điện gió đang được triển khai xây dựng với tổng công suất 1.142 MW, Gia Lai thu hút được nguồn lực đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Qua khảo sát nguồn năng lượng tái tạo có khả năng khai thác và sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì các dự án điện mặt trời, quy mô công suất có thể đạt khoảng 7.500MW; các dự án điện gió với quy mô công suất có thể đạt khoảng 11.950MW.

Hiện có 176 dự án điện mặt trời, điện gió được các nhà đầu tư quan tâm đăng ký với quy mô 24.300 MWp, dự kiến vốn đầu tư trên 720.000 tỷ đồng. 

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút và đưa vào hoạt động mới các dự án về năng lượng tái tạo trên 3.000MW-3.500MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 156.000 tỷ đồng.

Link gốc


  • 06/07/2022 02:32
  • Nguồn: https://baodautu.vn/
  • 767