Quảng Nam kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 21/6/2022, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đã kiểm tra 06 doanh nghiệp thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung việc thực hiện các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công tác kế hoạch, kiểm toán năng lượng, xây dựng các biện pháp sử dụng năng lượng cũng như công tác lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; thực hiện chế độ khen thưởng, xử phạt đối tập thể, cá nhân liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Giải pháp dùng ánh sáng tự nhiên tại Công ty TNHH Number One Chu Lai

Theo kết quả đánh giá, hầu hết các doanh nghiệp được kiểm tra đều có ý thức cao trong việc tiết kiệm năng lượng, cải tiến dây chuyền, hợp lý hóa sản xuất, đầu tư công nghệ, thiết bị có tổn hao năng lượng thấp, tổ chức khá tốt công tác thực hành tiết kiệm năng lượng. Điển hình như: giải pháp dùng ánh sáng và thông gió tự nhiên (Công ty TNHH Number One Chu Lai), xây dựng tiêu chí KPI trong đánh giá các bộ phận, cá nhân qua việc thực hành tiết kiệm điện (Công ty CP Vinpearl – Chi nhánh Quảng Nam), xây dựng mô hình, kế hoạch, lộ trình giảm năng lượng tiêu hao trên đơn vị sản phẩm… của các doanh nghiệp.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác của Sở Công Thương Quảng Nam cũng lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở nắm rõ các quy định của pháp luật nhằm tăng cường, nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 


  • 01/07/2022 09:07
  • Văn Lực
  • 633