PECC 1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC 1), mã chứng khoán TV1, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiêm Chủ tịch HĐQT PECC 1; ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PECC 1; các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của EVN tại PECC 1 cùng đại diện các ban chức năng của EVN.

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2022; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023…

Các nội dung đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2022 là năm PECC 1 tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện để đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động. Theo đó, công ty chú trọng đến các mục tiêu về cơ cấu lại lĩnh vực và phạm vi kinh doanh, thu gọn đầu mối, phát triển năng lực tư vấn, quản trị và quản lý nội bộ... hướng tới phát triển bền vững. 

Trước những khó khăn của ngành Điện nói chung và những thách thức trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện nói riêng, PECC 1 đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của PECC 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm 2022, công ty đã chú trọng triển khai một số dự án tư vấn trọng điểm như: Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng, Trạm biến áp 500kV Lào Cai, Đường dây 500kV Mosoon – Thạnh Mỹ, Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi,…

Đoàn chủ tọa tham gia biểu quyết tại đại hội

Năm 2023, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 đặt ra một số nhiệm vụ, định hướng trọng tâm như: hoàn thiện và triển khai chiến lược kinh doanh, tài chính, nhân lực giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với định hướng đầu tư vào kỹ thuật, năng lực tư vấn chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió, LNG…; ưu tiên nguồn lực đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, trong đó đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, điều hành.

Ban lãnh đạo PECC 1 khẳng định, tập thể công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.