PECC 1 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14:28 | 27/06/2023 | 4.327 lượt xem

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC 1), mã chứng khoán TV1, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết...