Nhà máy Thủy điện Trị An hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2021

Đến 2h45 ngày 18/11, Nhà máy Thủy điện Trị An đã hoàn thành 100% sản lượng điện phát do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (đạt 1 tỷ 619 triệu kWh), vượt kế hoạch hơn 1 tháng.

Nhà máy Thủy điện Trị An

Cùng với điều kiện thuỷ văn thuận lợi, Công ty Thủy điện Trị An đã đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, cũng như phương thức vận hành theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đồng Nai, Công ty Thủy điện Trị An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thích ứng và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo nhiệm vụ kép trong tình hình mới, cũng như tạo điều kiện sinh hoạt, ổn định tâm lý cho cán bộ công nhân viên trong quá trình vận hành sản xuất.

Để động viên, khích lệ tinh thần cho lực lượng vận hành và lực lượng sửa chữa đang thực hiện 3 tại chỗ tại nhà máy, công ty đã trích nguồn quỹ khen thưởng với số tiền 26 triệu đồng để khen thưởng cho lực lượng vận hành (39 người) và lực lượng sửa chữa EVNPSC tại NMTĐ Trị An (13 người).


  • 20/11/2021 02:00
  • Đinh Liên
  • 9875