Công ty Thủy điện Đồng Nai hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm sớm 55 ngày

Tính đến ngày 5/11, tổng sản lượng điện Công ty Thủy điện Đồng Nai sản xuất được là 1.371,9 triệu kWh, đạt 100,73% kế hoạch sản lượng điện Tổng công ty Phát điện 1 giao, vượt tiến độ 55 ngày.

Ca trực vận hành của kỹ sư Công ty Thủy điện Đồng Nai

Trong thời gian qua, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh/thành áp dụng thực hiện giãn cách xã hội, công tác sản xuất điện gặp nhiều khó khăn thách thức trong vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị liên quan để tiêm chủng vắc - xin phòng COVID – 19 (tiêm 2 mũi) cho 100% cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tiêm trong đơn vị.

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thích ứng và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo nhiệm vụ kép trong tình hình mới cũng như tạo điều kiện sinh hoạt, ổn định tâm lý cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị trong quá trình vận hành sản xuất. Kết quả 2 nhà máy do công ty quản lý vận hành an toàn hiệu quả.

Để đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, công tác quản lý kỹ thuật được công ty thực hiện tốt, đảm bảo phương thức vận hành theo huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia.

Trong năm 2021, với 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, các nhà máy thủy điện bậc trên đã xả điều tiết trong thời gian dài. Tuy nhiên, với việc tạo dung tích phòng lũ lớn ở đầu mùa, đến nay công ty chưa xả điều tiết qua tràn, thực hiện vận hành hồ theo đúng quy trình liên hồ chứa, tối ưu lượng nước về hồ qua tua bin để phát điện, góp phần tham gia cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Kết quả đạt được sẽ góp phần tạo động lực cho cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục phấn đấu để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm 2021 đã được Tổng công ty phát điện 1 giao.


  • 08/11/2021 06:40
  • Xuân Tiến
  • 8553