Công ty Điện lực Thanh Hóa hợp tác với Agribank Thanh Hóa về thu tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày 5/11, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi.

PC Thanh Hóa và Agribank Thanh Hóa ký kết hợp tác thu hộ tiền điện

Ngoài các hình thức đang được triển khai như trích nợ tự động, ủy nhiệm chi, PC Thanh Hóa và Agribank Thanh Hóa thống nhất triển khai thêm hình thức thu tiền điện thông qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi. 

Ngay sau lễ ký kết hai bên sẽ tiến hành triển khai thí điểm hình thức thu tiền điện thông qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ và cấp hạn mức thấu chi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để khách hàng và nhân dân thấy rõ được hiệu quả, lợi ích, từ đó lựa chọn và sử dụng hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Để đẩy mạnh thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt, thời gian qua, PC Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Agribank Thanh Hóa cũng như các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức trung gian triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ đó, tính đến hết tháng 10/2021, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 59,04%, doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 90,93%.

 


  • 05/11/2021 01:59
  • Hùng Mạnh
  • 9460