Mở cửa xả đáy số 5 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình từ 20h tối nay

Là chỉ đạo tại Công điện số 07/CĐ-QG hồi 14h ngày 15/6/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang mở 4 cửa xả đáy

Theo Công điện, vào hồi 14h00 ngày 15/6, mực nước thượng lưu hồ hồ Hòa Bình ở cao trình 108,96m, lưu lượng về hồ 7.901 m3/s, lưu lượng xả 8.961m3/s (mở 04 cửa xả và phát điện). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105m. Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ năm vào hồi 20h00 ngày 15/6/2022.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

 

Congdien07BanChidaoPCTT2022.pdf