Ban Chỉ đạo quốc gia: Mở tiếp cửa xả đáy các thủy điện Sơn La, Hòa Bình

Là chỉ đạo tại công điện số 05/CĐ-QG hồi 08 giờ ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đến Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La; Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình; Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 13-15/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Căn cứ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ ban hành, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200m; mực nước hồ Hòa Bình về cao trình 105m; mực nước hồ Tuyên Quang về cao trình 105,2m trước ngày 15/6 (hiện nay, mực nước hồ Sơn La đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,76m; mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 4,82m; mực nước hồ Tuyên Quang cao hơn mực nước trước lũ là 1,04m).

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ Sơn La vào hồi 14h00 ngày 13/6/2022.

Lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ ba hồ Hòa Bình vào hồi 14h00 ngày 13/6/2022 và mở cửa xả đáy thứ tư vào hồi 20h00 ngày 13/6/2022.

Lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 16h00 ngày 13/6/2022.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; nghiêm cấm người dân không tiến hành các hoạt động quay phim, chụp ảnh và các hoạt động tại khu vực nguy hiểm ở chân đập và hạ lưu đập.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố khu vực hạ du tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 298/VPTT ngày 11/6/2022 và số 293/VPTT ngày 01/6/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, trong đó đặc biệt lưu ý mực nước hạ du hồ Hòa Bình sẽ tăng nhanh, hạ du hồ Tuyên Quang sẽ giảm. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien05BCDQuocgiaPCTT2022.pdf