Lịch lấy nước cho gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành văn bản số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023, thông báo Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Theo đó, lịch lấy nước tổng cộng 12 ngày, gồm 2 đợt. Đợt 1 từ 0 giờ 00’ ngày 23/1/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 30/1/2024 (8 ngày). Đợt 2 từ 0 giờ 00’ ngày 18/2/2024 đến 24 giờ 00’ ngày 21/2/2024 (4 ngày).

Sẽ có 2 đợt lấy nước trong vụ đổ ải Đông Xuân 2023-2024

Trong thời gian lấy nước đợt 1, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,70-1,90m tại trạm thủy văn Hà Nội).

Đợt 2, các hồ chứa thủy điện vận hành bảo đảm dòng chảy đủ để đẩy mặn, mực nước cho các trạm bơm dã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động (mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây trung bình khoảng 1,8-2,0 m).

Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ NNN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024; chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước, bảo đảm cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy có nhu cầu lấy nước từ hệ thống sông Hồng trong 2 đợt lấy nước; tăng cường các giải pháp giữ nước trên ruộng để hạn chế thất thoát nước trong thời gian dài giữa đợt 1 và đợt 2.

UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, chịu trách nhiệm toàn diện về việc bảo đảm cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy thuộc khu tưới của trạm bơm Trung Hà; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lấy nước, tiến độ gieo cấy phù hợp với khả năng cung cấp nước của các hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai,...

Bộ NN&PTNT yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tăng cường tổ chức lấy nước ngược vào hệ thống qua các cống Cầu Xe, An Thổ khi điều kiện độ mặn cho phép. Các địa phương lấy nước từ hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, lấy nước trực tiếp từ sông ngoài cần chủ động đo đạc độ mặn trước khi lấy nước vào ruộng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp để chủ động tổ chức công tác lấy nước hiệu quả.