Ban Kinh tế Trung ương làm việc với EVN về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và 55-NQ/TW

Ngày 8/11 tại Hà Nội, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về xây dựng Đề án sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW.

Làm việc với đoàn công tác có Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN đã báo cáo đoàn công tác về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết; kết quả thực hiện; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết...

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu

Các thành viên đến từ Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành và EVN cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề trong việc triển khai Nghị quyết tại EVN như: Tình hình triển khai chủ trương của Nghị quyết theo cơ chế thị trường; các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hai Nghị quyết; các vấn đề về phát triển nguồn điện, an ninh năng lượng, thị trường điện, giải pháp tiết kiệm điện,…

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của EVN, đồng thời ghi nhận kết quả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW. Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đề nghị EVN cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu sâu hơn, cung cấp thêm thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện các nghị quyết; đồng thời đề xuất về cơ chế, chính sách để thực hiện các nghị quyết trong thời gian tới...