Lịch lấy nước cho gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024

20:24 | 10/11/2023 | 7.998 lượt xem

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành văn bản số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023, thông báo Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Chi tiết...