Phát động thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 – 2024

Ngày 01/11/2023, Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 6506/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 – 2024.

Phong trào thi đua nhằm thực hiện chỉ thị số 6131/CT-EVN ngày 15/10/2023 của Tổng giám đốc EVN về việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Phong trào thi đua diễn ra từ 01/11/2023 đến 31/7/2024, đối với 12 đơn vị nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) than trực thuộc EVN. Các đơn vị sẽ được đánh giá, xét hạng thi đua theo điểm tổng hợp dựa trên 3 chỉ tiêu: Hệ số đáp ứng nhà máy điện; Suất sự cố nhà máy điện; Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa bảo dưỡng.

Trong thời gian thi đua khen thưởng phải đáp ứng các điều kiện: hệ thống cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội; không để xảy ra thiếu nhiên liệu; sản xuất an toàn. Chỉ xem xét khen thưởng đối với các đơn vị có sản lượng điện thực phát đạt tối thiểu 50% tổng sản lượng điện khả dụng tối đa của các tổ máy.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn - 1 trong 12 đơn vị tham gia phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các nhà máy nhiệt điện than giai đoạn mùa khô 2023 – 2024. Ảnh: ĐVCC

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi các tổng công ty phát điện/công ty/nhà máy nhiệt điện than huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị “Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân” của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trước yêu cầu cấp bách, khó khăn trong việc cung ứng điện trong giai đoạn cuối năm 2023 và mùa khô 2024.


  • 08/11/2023 10:32
  • Minh Thanh
  • 4581