Đảng ủy EVN dự hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

17:34 | 01/10/2021 | 594 lượt xem

Hội nghị trực tuyến về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị, được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương được tổ chức chiều 1/10. Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tham dự từ điểm cầu trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ EVN được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng

15:33 | 27/11/2020 | 1.105 lượt xem

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tổng kết đợt thi đua "học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020" và "tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm...

Chi tiết...


Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ: Động lực giúp EVN chuyển đổi số mạnh mẽ

10:15 | 10/07/2020 | 8.738 lượt xem

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực...

Chi tiết...


Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ: Động lực giúp EVN chuyển đổi số mạnh mẽ

10:15 | 10/07/2020 | 8.738 lượt xem

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực...

Chi tiết...


Tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025): Tiếp tục phát huy sức mạnh lãnh đạo toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

15:57 | 08/07/2020 | 7.291 lượt xem

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong nhiệm kỳ 2015-2020, EVN đã thực hiện tốt vai trò đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, đồng thời kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Chi tiết...


Tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025): Tiếp tục phát huy sức mạnh lãnh đạo toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

15:57 | 08/07/2020 | 7.291 lượt xem

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong nhiệm kỳ 2015-2020, EVN đã thực hiện tốt vai trò đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, đồng thời kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Chi tiết...


Đảng ủy Ban QLDA Điện 1: Chuẩn bị kỹ nhân sự cho Đại hội thí điểm

10:55 | 06/04/2020 | 4.916 lượt xem

Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 (EVNPMB1) được Đảng ủy Tập đoàn chọn là Đại hội thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Chính vì vậy, công tác tổ chức đại hội, đặc biệt công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành được Đảng ủy EVNPMB1 chuẩn bị kỹ.

Chi tiết...