Đảng ủy EVN bồi dưỡng lý luận chính trị cho 78 đảng viên mới

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Đảng ủy Khối DNTW) tổ chức khai giảng sáng 10/7, tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai giảng lớp học

Học viên là những đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc các đảng bộ/chi bộ trong Đảng ủy EVN và 6 cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối DNTW.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu các học viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập và chấp hành tốt các quy định của lớp học.

Năm 2019, với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua lớp học này, các học viên được giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, trí tuệ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và phương pháp công tác cho người đảng viên được quy định trong 10 bài học theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 10-13/7. Cuối khóa học, các học viên tham dự học tập và hoàn thành bài thu hoạch đạt chất lượng sẽ được Đảng ủy EVN cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.