Hơn 820.000 USD hỗ trợ kỹ thuật phục vụ lưới điện thông minh tại miền Trung

Chiều ngày 21/9/2016, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA) đã tổ chức Lễ ký thỏa thuận tài trợ không hoàn lại cho Dự án xây dựng kế hoạch phát triển và kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ lưới điện thông minh của EVNCPC giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2025.

Sau hơn một năm xem xét, USTDA đã đồng ý tài trợ không hoàn lại một khoản tương đương 733.358 USD cho dự án, còn lại vốn đối ứng của EVNCPC là 88.675 USD. Dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 10/2016 và dự kiến kết thúc vào tháng 8/2017.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc  EVNCPCTrần Đình Nhân và bà Elizabeth M Shieh – Tùy viên Thương mại, Thương vụ Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận tài trợ

Phát biểu tại Lễ ký, bà Elizabeth M Shieh – Tùy viên Thương mại, Thương vụ Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Khoản tài trợ không hoàn lại này là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Hoa Kỳ để hỗ trợ nhiều hơn nữa sự phát triển của ngành Điện Việt Nam – ngành Công nghiệp đã phát triển mạnh trong những năm gần đây…

Dự án này sẽ góp phần hỗ trợ phát triển hạ tầng CNTT tổng thể và chiến lược lưới điện thông minh của EVNCPC, từ đó giúp EVNCPC đạt được những mục tiêu phát triển trong tương lai”.

Trước sự quan tâm của USTDA đối với EVNCPC, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Nhân đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với USTDA, Thương vụ Hoa Kỳ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, EVN và đặc biệt là của Tổng cục Năng lượng đã giúp đỡ Tổng công ty trong việc hoàn thành các thủ tục để tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại cho dự án; rà soát, phê duyệt đề xuất chủ trương và văn kiện dự án một cách kịp thời để Lễ ký thoả thuận tài trợ cho dự án được tiến hành thuận lợi.

Bên cạnh đó, khi đề cập đến sự cần thiết của dự án, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Nhân nhấn mạnh: “Việc thực hiện dự án sẽ giúp EVNCPC thiết kế một kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT và đưa ra kế hoạch phù hợp để từng bước xây dựng hệ thống đó từ nay đến năm 2020, trong tầm nhìn đến 2025. Từ đó, Tổng công ty sẽ lần lượt phát triển hệ thống CNTT của mình để đạt được đích đến là Tổng công ty có 1 hệ thống CNTT mạnh, hiện đại, tích hợp, an toàn và đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao về xử lý dữ liệu của hệ thống lưới điện thông minh đang xây dựng cũng như cho yêu cầu về công tác quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của EVNCPC”.