Hoàn thiện tổ chức Đảng trong ngành Điện: Vì mục tiêu xây dựng EVN vững mạnh

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dù trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hay cấp ủy địa phương, đều nỗ lực hoàn thiện, phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng EVN vững mạnh, phát triển bền vững.

Phát huy truyền thống ngành Điện cách mạng

Tổ chức Đảng trong ngành Điện Việt Nam được hình thành rất sớm, từ những tổ chức Đảng đầu tiên tại Nhà máy điện Yên Phụ, Nhà máy đèn Bờ Hồ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Đảng trong ngành Điện Việt Nam ngày càng trưởng thành, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong công cuộc điện khí hóa đất nước.  

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN cho biết, từ khi ra đời đến nay, tổ chức Đảng trong ngành Điện chưa bao giờ là một hệ thống đồng bộ, thống nhất. Nhưng, dù sinh hoạt ở cấp ủy nào, các tổ chức Đảng trong Tập đoàn đều phát huy truyền thống ngành Điện Việt Nam với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo đơn vị kiên cường trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, quyết liệt trong đổi mới, vững vàng trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong ngành Điện, EVN và các đơn vị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ được cấp ủy các đơn vị hết sức chú trọng. Công tác tư tưởng, thực hiện các Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở mọi cấp. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện, từng bước đi vào chiều sâu. Phương thức lãnh đạo của các cấp có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị. 

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy EVN luôn phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" 

Được thành lập năm 2009, mô hình tổ chức Đảng tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định là mô hình phù hợp với yêu cầu lãnh đạo xuyên suốt, tập trung, hiệu quả. Đến nay, hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia đã vươn tới 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và từng bước kết nối với lưới điện truyền tải của các nước trong khu vực với công nghệ ngày càng hiện đại. Sau hơn 7 năm thành lập, Đảng bộ EVNNPT đã có 22 đầu mối trực thuộc, tổng số 1.802 đảng viên, chiếm 23,1% tổng số CBCNV của Tổng công ty và chiếm tới 54,2% tổng số đảng viên Đảng bộ Tập đoàn, sinh hoạt tại 146 chi bộ hoạt động trên phạm vi cả nước. 

Còn với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), ông Trần Đình Nhân – Bí thư Đảng ủy EVNCPC cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty luôn khẳng định vai trò lãnh đạo trong công tác cán bộ, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có tâm, có tầm, có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu và thách thức mới. Vì vậy, Đảng bộ Tổng công ty đã vinh dự được Thành ủy Đà Nẵng 2 lần công nhận và tặng Cờ thi đua “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền” (2003-2007 và 2008-2012), năm 2013 đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, năm 2014 và 2015 đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Tuy nhiên, do Tổng công ty chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của EVN; Đảng ủy Tổng công ty chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, nên trong quá trình triển khai các nghị quyết, quy chế, quy định, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ còn gặp nhiều khó khăn, do chưa có sự quản lý thống nhất về tổ chức. 

Tiếp tục củng cố các tổ chức Đảng

Tại Hội nghị các tổ chức Đảng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tháng 8/2016), bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, bất cập về mô hình tổ chức Đảng trong ngành Điện. Công tác cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên chưa toàn diện và đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc giải quyết đơn thư, khiếu kiện (khi có yêu cầu của cấp trên) đối với đảng viên các đơn vị thành viên (sinh hoạt đảng tại địa phương) còn gặp khó khăn về quyền hạn và trách nhiệm. Trong việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng đối với các đơn vị sinh hoạt tại địa phương, đặc biệt là các nghị quyết có liên quan trực tiếp đến ngành Điện còn khó khăn về việc mời báo cáo viên có hiểu biết đầy đủ về tình hình của Tập đoàn cũng như hoạt động của các tổ chức Đảng trực thuộc các địa phương. 

Để xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng phát triển, xây dựng các tổ chức Đảng ngành Điện trong sạch, vững mạnh, thời gian tới Đảng ủy EVN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đầu tư - xây dựng; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, trước mắt là hoàn thành kế hoạch năm 2016. Đồng thời, Đảng bộ EVN sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với quá trình tái cơ cấu của Tập đoàn và các đơn vị.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy EVN khẳng định, mục tiêu và nhiệm vụ của Tập đoàn ngày càng lớn, tiến hành trong điều kiện không thuận lợi, vì vậy cần có sự nỗ lực cao của các đơn vị, trong đó vai trò của cấp ủy các cấp có ý nghĩa quyết định; đặc biệt là rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Đảng ủy Khối và cấp ủy các địa phương. Tất cả nhằm thực hiện mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo – đưa EVN trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh toàn diện”. 

Hệ thống tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Trên 150 tổ chức cơ sở đảng;
- Trên 1.920 chi bộ;
- 28.089 đảng viên sinh hoạt tại các cấp ủy trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: 

"Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy EVN trong việc chỉ đạo hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng và Nhà nước giao, đó là cung ứng đủ điện cho nền kinh tế với chất lượng và dịch vụ hiệu quả. Những giải pháp được đề xuất, góp ý từ lãnh đạo cấp trên và các đơn vị trực thuộc sẽ giúp cho Đảng bộ EVN hoạt động hiệu quả hơn, mối quan hệ, phối hợp với Đảng bộ địa phương và các Đảng bộ thuộc Tập đoàn sẽ gắn bó hơn trong thời gian tới, giúp Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương."

(Trích phát biểu tại Hội nghị các tổ chức Đảng Tập đoàn Điện lực Việt Nam - tháng 8/2016)


 


  • 20/09/2016 06:38
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý và Hội nhập