Hơn 780 tỷ đồng đầu tư cấp điện nông thôn tại Nghệ An

Đây là tổng vốn đầu tư của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư, nhằm phát triển lưới điện trung, hạ áp, cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào tại các thôn, bản chưa có điện tại Nghệ An.

Lễ khởi công Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tại tỉnh Nghệ An do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức mới đây tại xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Quy mô đầu tư xây dựng của Dự án gồm: 203 trạm biến áp, 682 km đường dây trung thế, 415 km đường dây hạ thế, 18.216 công tơ. Theo đó, 233 thôn bản trên địa bàn 54 xã, thuộc 8 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An (Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương) được cấp điện từ Dự án này. 

Giai đoạn 1 của Dự án (2014 – 2016) sẽ đầu tư các hạng mục cấp bách với mức đầu tư trên 206 tỷ đồng, thực hiện cấp điện cho 16 xã chưa có điện tại 3 huyện Kỳ sơn, Tương dương và Quỳ Châu với 41 thôn, bản và 4.265 hộ dân.

Giai đoạn 2 thực hiện từ 2016 - 2020 với số vốn đầu tư trên 576 tỷ đồng, cấp điện cho 185 thôn, bản với gần 15.000 hộ dân. 

Nguồn vốn đầu tư gồm 85% vốn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm hoặc từ vốn ODA (nếu có) và 15% vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Tổng công ty Điện lực miền Bắc thu xếp theo phân kì đầu tư.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát triển lưới điện trung, hạ áp, cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào tại các thôn, bản chưa có điện, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đồng thời đảm bảo an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


  • 24/06/2015 01:00
  • Võ Thị Lan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét