Hơn 2 triệu yêu cầu của khách hàng được xử lý qua các trung tâm chăm sóc khách hàng ngành Điện

Đây là một trong những kết quả đáng khích lệ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN 6 tháng đầu năm nay.

6 tháng, các Trung tâm Chăm sóc khách hàng ngành Điện đã tiếp nhận và giải quyết trên 2 triệu lượt yêu cầu - ảnh Minh Tâm

Theo Ban Kinh doanh EVN, trong 6 tháng đầu năm các đơn vị kinh doanh điện đã đáp ứng được thời gian giải quyết tiêu chuẩn của dịch vụ khách hàng với tỷ lệ trên 99%. Trong đó, chỉ tiêu phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2h đạt 99,4%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp đạt 100%; thay thế thiết bị đóng cắt lưới hạ thế trong vòng 1 ngày đạt 100%; thay thế thiết bị đóng cắt lưới trung thế trong vòng 3 ngày đạt 99,9%...

EVN cũng đang quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Tập đoàn đã ban hành Quy trình kinh doanh mới, rút ngắn thời gian thực hiện của EVN xuống còn 7 ngày (giảm 3 ngày so với quy định của Bộ Công Thương), đơn giản hóa các thủ tục của ngành Điện xuống còn 2 thủ tục (giảm 1 thủ tục). 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN/Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với Tổng cục Năng Lượng, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) và các sở, ngành của TP.HCM đã hoàn thành dự thảo cơ chế 1 cửa liên thông trong việc tiếp cận điện năng, báo cáo Bộ Công Thương để trình Thủ tướng ban hành quyết định thí điểm tại TP.HCM.

Cũng theo Ban Kinh doanh, 4.469 khách hàng trung áp được cấp điện mới trong 5 tháng qua, với thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện bình quân là 5 ngày (thấp hơn 2 ngày so với quy định của Tập đoàn).


  • 04/07/2017 03:25
  • Nghi Viên