Nửa đầu năm 2017: Sản lượng điện thương phẩm toàn quốc tăng 8,47% so với cùng kỳ năm trước

Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, kết thúc quý II/2017, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 82,9 tỷ kWh.

Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước đạt 82,2 tỷ kWh, tăng 8,78%. 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng cao nhất toàn Tập đoàn trong nửa đầu năm 2017 với 26,6 tỷ kWh, tăng 12,3%. Tổng công ty Điện lực miền Nam đạt 29 tỷ kWh, tăng 8,61%; Tổng công ty Điện lực miền Trung đạt 7,6 tỷ kWh, tăng 6,4%; Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đạt 7,5 tỷ kWh, tăng 6,58%; Tổng công ty Điện lực TP. HCM đạt 11 tỷ kWh, tăng 2,89%.

Tính theo thành phần phụ tải, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 54,6%, tăng trưởng 11,8%; quản lý tiêu dùng chiếm 33,1%, chỉ tăng 3,73%; thương mại, khách sạn, nhà hàng chiếm 5,4%, tăng trưởng 9%; điện cấp cho nông nghiệp chiếm 2,6%, tăng trưởng 15,2% và các hoạt động khác chiếm 4,3%, chỉ tăng 1,6%. 


  • 03/07/2017 02:16
  • Hồng Hoa