Đưa vào vận hành máy biến áp 220 kV - 250 MVA tại Trạm biến áp 220 kV Cao Lãnh

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 220 kV - 250 MVA tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Cao Lãnh (thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Công trình có quy mô đầu tư xây dựng chính thay MBA AT2 220 kV - 125 MVA hiện hữu tại TBA 220 kV Cao Lãnh bằng MBA 220 - 250 MVA; cải tạo móng, thay thế và bổ sung thiết bị cho phù hợp với MBA mới.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 112 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, PTC4 thay mặt chủ đầu tư điều hành quản lý dự án.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 tại TBA 220 kV Cao Lãnh sẽ đáp ứng nhu cầu gia tăng phụ tải và tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp vào những năm sắp tới.


  • 22/06/2016 01:50
  • Minh Nguyên