Đưa vào vận hành đường dây 500 kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho

Vào lúc 04 giờ 23 phút ngày 26/5/2016, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500 kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho.

Công trình đường dây 500 kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho có quy mô mạch kép dài 113 km nối từ sân phân phối Trạm biến áp 500 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải đến Trạm biến áp 500 kV Mỹ Tho. Tuyến đường dây có 241 vị trí cột đi qua địa bàn 44 xã, thị trấn của 12 huyện, thị thuộc các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long và Tiền Giang.

​Dự án có tổng mức đầu tư 4.359 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 thiết kế; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành.

Đường dây 500 kV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho được hoàn thành đưa vào vận hành sẽ kết nối, tiếp nhận và truyền tải công suất của Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải lên hệ thống điện quốc gia; trao đổi năng lượng điện với các nguồn điện lớn sẽ được xây dựng trong khu vực và nâng cao độ ổn định, tin cậy cho hệ thống điện; đảm bảo nguồn cung cấp điện chất lượng, liên tục, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Tây Nam bộ và vùng phụ cận.

 


  • 26/05/2016 02:19
  • Vũ Chang