Hai ngăn xuất tuyến 500 kV đi Pleiku tại TBA 500 kV Công Bông đã được đóng điện thành công

Đến 3h36 ngày 28/4/2014 toàn bộ thiết bị của 02 ngăn xuất tuyến 500 kV đi Pleiku tại TBA 500 kV Công Bông đã được đóng điện thành công sẵn sàng cho việc đóng điện ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông vào cuối tháng 4/2014.

Giám đốc AMT Nguyễn Đức Tuyển thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở báo kết quả thực hiện hạng mục dự án NXT 500kV tại trạm Cầu Bông

Trước đó ngày 27/4, Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty công trình đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đã tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Lẫm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hội đồng đã thống nhất quyết định đóng điện Ngăn xuất tuyến 500 kV đi Pleiku tại TBA 500 kV Cầu Bông và giao cho Công ty Truyền tải điện 4 phối hợp cùng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để thực hiện công tác đóng điện.

Kết quả trên là sự nỗ lực và quyết tâm cao độ và sự phối hợp điều hành hiệu quả của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung với các đơn vị liên quan như Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 (đơn vị thi công), Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung (đơn vị thí nghiệm), Công ty Truyền tải điện 3 (đơn vị tư vấn giám sát dự án), Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (đơn vị TK dự án), các Nhà thầu cung cấp thiết bị Altom Grid, ATS...


  • 28/04/2014 10:09
  • Tin và ảnh: Vũ Lam
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét