EVNCPC: Khởi công Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 15/10, tại xã Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ Khởi công Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020 do EVNCPC làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung là đơn vị quản lý dự án. Quy mô gồm: 22,446 km đường dây trung áp; 174,927 km đường dây hạ áp; 49 trạm biến áp với tổng dung lượng 5.867,5 kVA và lắp đặt 7.140 công tơ, cấp điện cho khoảng 7.140 hộ dân nông thôn thuộc 190 thôn/bản của 5 huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm và Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 146,322 tỷ đồng. Trong đó, 85% là vốn từ Ngân sách Trung ương và 15% còn lại là vốn đối ứng của ngành Điện. Thời gian thực hiện từ năm 2015 - 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Tổng giám đốc EVNCPC - Nguyễn Thành cho biết: Việc khởi công Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020 nhằm phát triển lưới điện, cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào tại các thôn/bản chưa có điện góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi về dự án này, Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dự án có ý nghĩa rất lới đối với nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, vì vậy tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các Sở ngành và các địa phương liên quan tạo điều kiện thuật lợi, phối hợp tốt với để chủ đầu tư và các đơn vị thi công sớm hoàn thành tiến độ, cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ nhân dân.


  • 16/10/2016 11:58
  • Ngọc Thạch- Công Tám