9 tháng năm 2016, điện thương phẩm tăng 11,32%

Tính riêng tháng 9, sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn ước đạt 14,16 tỷ kWh. Lũy kế hết quý III ước đạt 111,87 tỷ kWh, tăng 11,32% so cùng kỳ năm 2015 và đạt 74,72% kế hoạch năm 2016.

EVN đã nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước

Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước tính 117,899 tỷ kWh, tăng 11,4%. Như vậy, trong 9 tháng năm 2016, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm nội địa gấp 1,92 lần so với tăng trưởng kinh tế (GDP) của đất nước.

Trong 5 tổng công ty điện lực thuộc EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) là hai đơn vị có mức tăng sản lượng điện thương phẩm cao nhất.

Cụ thể, điện thương phẩm trong 9 tháng của EVNNPC đạt 37.79 tỷ kWh, tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân do thành phần điện cấp cho công nghiệp của Tổng công ty tăng tới 14,99%. 

EVNSPC có mức tăng 11,13%, với tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng là 40,7 tỷ kWh, đạt 74,48% kế hoạch năm. Tại Tổng công ty này, thành phần điện cấp cho quản lý tiêu dùng tăng trưởng cao.

Dự kiến cả năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt 159,479 tỷ kWh, tăng 11% so với  năm 2015, và vượt 0,24% so với kế hoạch năm. Trước nhu cầu điện năng cao của đất nước, EVN nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục.


  • 05/10/2016 03:17
  • Nguyên Hương