EVNSPC: Tháng 9 sản lượng điện thương phẩm tăng 11,79% so với cùng kỳ 2015

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 9/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4 tỷ 784 triệu kWh, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 9/2016, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC thực hiện là 40 tỷ 729 triệu kWh - Ảnh: Ng.Tuấn.

Lũy kế 9 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty thực hiện là 40 tỷ 729 triệu kWh, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 74,5% kế hoạch Tập đoàn giao (kế hoạch giao 54.650 triệu kWh) .

Theo ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc EVNSPC: Trong tháng 9/2016, Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty đạt 105 triệu kWh. Lũy kế 9 tháng Tổng công ty tiết kiệm được trên 1 tỷ kWh, tăng trên 10% so với cùng kỳ và đạt 2,55% sản lượng điện thương phẩm.

Trong thời gian tới, EVNSPC sẽ tiếp tục duy trì hoạt động Tổ điều hành cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành đóng điện các công trình trạm biến áp và lưới điện 110 kV quan trọng như: TBA 110 kV Bình Sơn và đường dây đấu nối, Đường dây 110 kV lộ ra trạm 500 kV Sông Mây (giai đoạn 1), đường dây 110 kV Long An 2 – An Thạch…


  • 14/10/2016 09:56
  • Ngọc Tuấn