EVNHANOI tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016.

Tham dự Hội nghị có ông Khuất Quang Mậu - Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo Tổng Công ty, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cùng 316 đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty. 

Trình bày báo cáo tại Hội nghị ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVNHANOI nhấn mạnh: Giai đoạn 2014 – 2015, dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Tổng công ty đã đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô; hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống CBCNV.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI và đồng chí Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể

Trong 2 năm qua Tổng công ty đã triển khai một khối lượng lớn các nhiệm vụ kế hoạch do Thành ủy, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao: Tập trung thực hiện công tác “Tối ưu hoá chi phí”, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn.

Trong năm 2015 sản lượng điện thương phẩm đạt 14,136 tỷ kWh, tăng 12,54% so với năm 2014 và tăng 2,07% so với kế hoạch được giao; số lượng khách hàng luỹ kế đến năm 2015 là 2.200.922 khách hàng tăng 3,34% so với năm 2014. Tổng Công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao và ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV. Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị, thời gian tới, EVNHANOI cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết các đơn vị để người lao động đoàn kết, gắn kết với tập thể, doanh nghiệp, bên cạnh đó chú trọng công tác an toàn cho người lao động.

Tại Hội nghị các Đại biểu đã thông qua Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2018 và Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.


  • 13/10/2016 08:30
  • Tin, ảnh: Hoa Việt Cường