9 tháng, EVNGENCO 1 sản xuất điện vượt 30% so với cùng kỳ năm 2015

Tính đến hết quý III, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã sản xuất được 17.225 triệu kWh, vượt 30% so với cùng kỳ năm 2015, hoàn thành 74% kế hoạch năm 2016.

Các nhà máy thuộc EVNGENCO 1 đã vận hành hiệu quả trong 9 tháng

Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được 9.751 triệu kWh, các công ty con và công ty liên kết sản xuất được 7.474 triệu kWh.

Để đạt kết quả trên, trong 9 tháng đầu năm, EVNGENCO1 đã vận hành hiệu quả các tổ máy phát điện. Suất sự cố của các tổ máy nhiệt điện là 0,22. Các tổ máy thủy điện có tỷ lệ dừng máy theo kế hoạch thấp hơn so với chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, trong mùa khô vừa qua, các tổ máy nhiệt điện than trong Tổng công ty luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của A0, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam. Tiêu biểu, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã sản xuất vượt kế hoạch kế hoạch 9 tháng đầu năm.

Bước sang quý IV, Tổng công ty phấn đấu sản xuất 6,479 tỷ kWh. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sẽ sản xuất 3,611 tỷ kWh, các công ty con và các công ty liên kết sản xuất 2,868 tỷ kWh.


  • 10/10/2016 10:46
  • Nguyên Hương