EVN sẽ có thêm 2 dịch vụ tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2022

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022, trong đó có 2 dịch vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo Quyết định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 2 dịch vụ cần tích hợp và phải hoàn thành trong quý III/2022. Dịch vụ thứ nhất là: Mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện còn lại (ngoài 02 dịch vụ đã hoàn thành là cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện). Dịch vụ thứ hai là “Kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp”.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh422TTg2022.pdf


  • 10/04/2022 11:00
  • Vũ Chang
  • 3723