Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả sâu số 2 từ 14h ngày 4/11

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 18/CĐ-QG hồi 8h ngày 4/11/2021 lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 1 cửa xả sâu từ 14h ngày 4/11/2021.

Thủy điện Tuyên Quảng điều tiết lũ qua cửa xả sâu. Ảnh chụp ngày 3/11/2021

Theo Công điện, từ 05h00 ngày 02/11/2021 mực nước hồ Tuyên Quang đã đạt mực nước dâng bình thường (MNDBT) +120m và đang tăng chậm; 7h00 sáng 4/11 mực nước hồ ở mức 120,24m  (trên MNDBT 24cm), lưu lượng về 540 m3/s, lưu lượng xả 538 m3/s, lưu lượng về luôn lớn hơn hoặc bằng lưu lượng xả.

Căn cứ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hiện trạng hồ chứa và Bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ thủy điện Tuyên Quang của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Văn bản số 311021HV/DBQG-TVBB ngày 31/10/2021), Ban Chỉ đạo Quốc gia lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp 01 cửa xả sâu điều tiết lũ (tổng 02 cửa xả) để đảm bảo mực nước theo đúng quy định (không vượt mực nước dâng bình thường +120m). Thời gian bắt đầu vận hành từ 14h00 ngày 04/11/2021.

Công ty thông báo cho các địa phương, các chủ đầu tư, các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy,… khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang để sẵn sàng chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai để có quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn hạ du.


  • 04/11/2021 11:00
  • Vũ Chang
  • 8911