Đóng điện vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2

  • 14/12/2016

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, quản lý vận hành đóng điện đưa vào vận hành đường dây 220 kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2.

Chi tiết...