Đóng điện công trình 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông

Vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức đóng điện công trình lưới điện 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông.

Công trình đóng điện thành công tối 2/5 vừa qua; quy mô gồm xây dựng mới 3 tuyến đường dây 220 kV mạch kép, tổng chiều dài khoảng 12,74 km trên địa bàn xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông.

Dự án lưới điện 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông là dự án cấp điện cho Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông, thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 30/5/2014.

Dự án khởi công ngày 27/5/2016 với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, sử dụng 135 tỷ đồng vốn vay tín dụng thương mại do Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hội An tài trợ và vốn đối ứng của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

CPMB thay mặt Chủ đầu tư EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 thiết kế, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thi công, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành. 

Trong suốt quá trình triển khai dự án, CPMB cùng với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đã tập trung nhân lực, thiết bị thi công, phối hợp cùng với chính quyền địa phương để triển khai quyết liệt, ngay cả dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhằm đưa công trình về đích đúng hẹn.