Hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) vừa hoàn thành và đóng điện giai đoạn 2 dự án nâng công suất máy biến áp (MBA) 220 kV - 125 MVA bằng MBA 220 kV - 250 MVA và các thiết bị phân phối đồng bộ tại Trạm biến áp (TBA) 500 kV Đà Nẵng.

Công nhân vận hành TBA 500 kV Đà Nẵng thao tác đóng điện

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải của thành phố Đà Nẵng tính đến năm 2020, đồng thời giải phóng công suất, cung cấp điện cho các trạm biến áp 110 - 220 kV trong khu vực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư trên 51,7 tỷ đồng và giao PTC2 thay mặt chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án này.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc PTC2 cho biết: Tốc độ tăng trưởng điện năng thương phẩm của thành phố Đà Nẵng rất cao. Năm 2010, nhu cầu phụ tải là 237 MW, đến năm 2015 là 500 MW và dự báo năm 2020 là 892 MW. Hiện, tại địa bàn có 11 TBA 110 - 220 - 500 kV, trong đó TBA 500 kV Đà Nẵng là một trong những trạm nút quan trọng trên hệ thống điện.

Việc hoàn thành nâng công suất TBA 500 kV Đà Nẵng sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn; cũng như tăng cường khả năng truyền tải trên hệ thống 500 kV Bắc - Nam, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; đặc biệt là chuẩn bị tốt nguồn điện phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017) sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng cuối năm nay.


  • 28/03/2017 05:24
  • Quang Thắng
  • 8952