Ðưa điện về với đồng bào Khmer Trà Vinh

Những năm qua, ngành Điện đã có nhiều nỗ lực để đưa điện lưới quốc gia về phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh Trà Vinh. Từ năm 2011 đến 2016, ngành Điện đã triển khai 3 giai đoạn dự án cung cấp điện cho người dân chưa có điện, nhất là đồng bào Khmer,  nâng số hộ sử dụng điện toàn tỉnh lên 264.353 hộ, đạt tỷ lệ 98,53%.

Công nhân Điện lực Trà Vinh lắp đặt đường dây cung cấp điện lưới quốc gia đến từng hộ dân

Sau khi đã cơ bản hoàn thành đưa điện lưới đến các hộ dân trong tỉnh, Công ty Ðiện lực Trà Vinh tiến đến việc nâng chất lượng sử dụng điện cho người dân; trong đó có sử dụng điện an toàn.

Theo điều tra của Công ty, trong tổng số 155.151 hộ mua điện trực tiếp, còn hơn 11.000 hộ sử dụng điện qua hình thức câu phụ sau công-tơ chính không an toàn. 

Trong những tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017, ngành Điện tỉnh Trà Vinh triển khai hai dự án xóa hộ câu nối đuôi cho các hộ nghèo và cận nghèo; với tổng vốn đầu tư hơn 15,8 tỷ đồng, với 5.360 hộ được hỗ trợ toàn bộ chi phí vật tư và chi phí nhân công.

Công ty Ðiện lực Trà Vinh cũng đã khảo sát lập dự án xóa câu phụ cho 7.619 hộ còn lại để đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Nam cấp vốn, khoảng hơn 37,3 tỷ đồng để thực hiện trong thời gian tới.

Ông Thạch Sa Khum ở ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, nói: "Từ lâu nay, có điện luôn là niềm mơ ước của chúng tôi, đến giờ đã thành hiện thực. Có điện lưới quốc gia, chúng tôi được tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn, tiếp cận được khoa học kỹ thuật và con, em chúng tôi có điện để học hành...".

Ðiện về đã làm thay đổi lối nghĩ, cách làm của người dân. Người dân trong xã đã biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cái đói, cái nghèo từng bước được đẩy lùi. Anh Ký Chane Sô Rây Da, ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang đã giúp ngành Điện tuyên truyền vận động bà con cho đốn cây, để bà con sớm có điện giá rẻ phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Anh Ký Chane Sô Rây Da cho biết: "Gia đình tôi và nhiều hộ quanh đây dù đã sử dụng điện hơn mười năm rồi, do xa đường điện, các hộ dân phải dùng điện câu đuôi từ các hộ ở gần đường dây chính. Mỗi tháng, từng hộ phải trả cho chủ đồng hồ 300 nghìn đồng, nhưng chỉ dùng thắp sáng trong gia đình là chính, còn để dùng điện sản xuất thì không có...". Sau khi kéo đường dây mới, có đồng hồ điện riêng, các hộ gia đình mới có thể dùng điện tưới tiêu phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. 


  • 04/04/2017 11:57
  • Theo Nhân dân
  • 7681