Đóng điện công trình 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông

  • 03/05/2017

Vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức đóng điện công trình lưới điện 220 kV đấu nối Nhà máy điện phân nhôm Đăk Nông.

Chi tiết...