Thi công Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khởi công công trình "Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối".

Công trình có quy mô: Xây dựng mới trạm biến áp 500 kV, công suất MBA 500 kV là 2 x 900 MVA, công suất MBA 220 kV là 2 x 250MVA; 16 ngăn lộ 500 kV, 21 ngăn lộ 220 kV đồng thời xây dựng các đường dây đấu nối gồm 2 đoạn đường dây 500 kV mạch kép đi song song dài 12,4 km, 2 đoạn đường dây 220 kV 4 mạch tổng chiều dài 54,2 km.

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm đấu nối, giải tỏa công suất của các trung tâm điện lực khu vực Tây Nam Bộ (Long Phú, Duyên Hải, Sông Hậu, Kiên Lương); tăng cường cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của các tỉnh Long An, TP. HCM và các vùng phụ cận; nâng cao độ tin cậy, giảm tổn thất, giảm tải các đường dây, máy biến áp truyền tải trong khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.311 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thiết kế; Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa được xây dựng tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


  • 30/03/2017 06:53
  • Xuân Tiến
  • 11922