Đóng điện Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh

Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu công trình Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh.

Công trình TBA 220 kV Tây Ninh được khởi công ngày 28/4/2014 với quy mô xây dựng mới TBA 220/110kV công suất 2x250 MVA (giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp 250 MVA).

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, liên kết lưới điện 220/110kV trong khu vực, giảm tổn thất điện năng, nâng cao tính ổn định, tin cậy cho hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu điện năng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 292 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB đại diện chủ đầu tư điều hành quản lý dự án, Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 thiết kế, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thi công, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

 

 


  • 03/07/2015 01:42
  • Huyền Thương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét