Đóng điện đường dây 220 kV Bắc Kạn - Cao Bằng

Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công đường dây 220 kV Bắc Kạn - Cao Bằng. Trước đó vào ngày 20/6/2015, NPMB đã đóng điện thành công Trạm biến áp 220 kV Bắc Kạn.

Dự án "Đường dây 220 kV Bắc Kạn - Cao Bằng" là dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng nhằm kết nối nguồn điện các Nhà máy thủy điện Nho Quế 1, 2, 3 và NMTĐ Bảo Lạc vào hệ thống điện quốc gia qua đường dây 220 kV Nho Quế 3 - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu phụ tải điện tỉnh Bắc Kạn; tăng cường ổn định, vận hành an toàn cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia.

Đường dây 220 kV Bắc Kạn - Cao Bằng dài 70,1 km nối từ TBA 220 kV Cao Bằng đến TBA 220 kV Bắc Kạn, đường dây đi qua huyện Hòa An, Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) và huyện Ngân Sơn, Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn)

Dự án có tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB đại diện chủ đầu tư điều hành quản lý dự án. Dự án do Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 thiết kế; Công ty CP Xây lắp điện 1, Tổng công ty Sông Đà và Công ty CP Xây lắp dịch vụ Sông Đà thi công; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình hoàn thành sau 12 tháng thi công.

 


  • 02/07/2015 10:03
  • Huyền Thương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét