Định hướng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trong EVN giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 13/11, EVN tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai Định hướng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025.

Tập trung ứng dụng hiệu quả thành quả CMCN 4.0

Mới đây, Hội đồng Thành viên EVN đã thông qua Định hướng kế hoạch phát triển CNTT trong EVN giai đoạn 2019 – 2025.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng ban Viễn thông – CNTT EVN cho biết, mục tiêu chung, đến năm 2025, EVN cơ bản hoàn thành ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 để xây dựng và phát triển hệ thống CNTT hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của hoạt động điều hành SXKD, quản trị doanh nghiệp, vận hành thị trường điện, điều hành/vận hành hệ thống điện.

Đồng thời, đến năm 2025, hoàn thành thống nhất mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN (bao gồm cả phần cứng và phần mềm); chuẩn hóa tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu đảm bảo tính tích hợp và mở rộng trong tương lai. Tất cả các hệ thống CNTT dùng chung và đặc thù do các đơn vị phát triển phải tuân thủ theo kiến trúc, tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu chung và phải được Tập đoàn thông qua danh mục trước khi thực hiện.

Theo đó, về kiến trúc CNTT, Tập đoàn định hướng xây dựng 4 lớp bao gồm: Kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc kỹ thuật công nghệ.

Điểm cầu Hội nghị tại trụ sở EVN

Với các phần mềm CNTT, định hướng đến năm 2020, EVN hoàn thành nâng cấp các phần mềm hiện hữu để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ điện tương đương dịch vụ hành chính công cấp độ 4. Trong giai đoạn 2019 – 2025, hoàn thành xây dựng CSDL dùng chung dựa trên 7 phần mềm lõi của Tập đoàn; hoàn thiện Văn phòng điện tử; ứng dụng công nghệ đo đếm thông minh…

Tập đoàn cũng định hướng phát triển hạ tầng CNTT, nâng cấp hệ thống mạng WAN, LAN, xây dựng EVN’s Cloud, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT theo hướng ảo hóa…

Đồng thời, chú trọng thực hiện an ninh bảo mật. EVN cũng sẽ xây dựng, hoàn thiện các chính sách về CNTT nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao trong Tập đoàn.

Sẽ quyết liệt triển khai

Tại hội nghị, các đơn vị trong EVN đều thể hiện sự ủng hộ và quyết tâm thực hiện Định hướng kế hoạch phát triển CNTT trong EVN giai đoạn 2019 - 2025. Thực tế, trong thời gian qua, các đơn vị đã triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, mạnh mẽ trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối, điều độ, kinh doanh, thị trường điện, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Hệ thống lưới điện được các công ty điện lực vận hành hiệu quả từ xa nhờ ứng dụng CNTT hiện đại. Trong ảnh: Trung tâm điều khiển xa PC Đắk Lắk

Các hệ thống phần mềm liên tục được hiệu chỉnh, nâng cấp phù hợp với yêu cầu mới trong quản lý của EVN và đơn vị. EVN là một trong những tập đoàn sớm thực hiện chuyển đổi số, nhanh nhạy bắt nhịp làn sóng CMCN 4.0, qua đó, nâng cao hiệu hiệu quả SXKD, cải thiện chất lượng điện, dịch vụ điện phục vụ khách hàng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận rút kinh nghiệm trong công tác triển khai ứng dụng CNTT trong thời gian qua, tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại. Để triển khai thành công Định hướng kế hoạch phát triển CNTT trong EVN giai đoạn 2019 – 2025, các đơn vị  kiến nghị Tập đoàn xem xét phân kỳ thực hiện kế hoạch phát triển CNTT, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý. Đồng thời, xem xét giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, và hỗ trợ các đơn vị trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT.


  • 13/11/2019 05:14
  • N.Hương
  • 12388