Giá điện tại các đảo chưa có lưới điện quốc gia là bao nhiêu?

296,11 tỷ đồng là tổng số tiền bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa có điện lưới quốc gia. Ðó là thông tin được Bộ Công Thương công bố sau kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam. Vậy giá thành sản xuất điện tại các đảo cụ thể như thế nào?

296,11 tỷ đồng là tổng số tiền bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa có điện lưới quốc gia. Ðó là thông tin được Bộ Công Thương công bố sau kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam. Vậy giá thành sản xuất điện tại các đảo cụ thể như thế nào?

TT

Xã, huyện đảo

Giá thành SXKD điện

(đồng/kWh)

Giá bán điện bình quân (đồng/kWh)

Tỷ lệ giá bán/giá thành (%)

1

Huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận)

5.849,85

1.797,07

30,72

2

Huyện đảo Côn Ðảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)

6.274,92

2.181,40

34,76

3

Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa)

186.955,88

1.750,00

0,94

4

Huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)

10.803,8

1.955,70

18,10

5

Huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị)

11.931,03

1.793,10

15,03

6

Ðảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Nam)

12.909,09

1.727,27

13,38

7

Các xã, đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa (ngoài Trường Sa)

15.928,57

1.571,43

9,87

Ðoàn kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của EVN gồm đại diện:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương MTTQVN;

- Hội Ðiện lực Việt Nam;

- Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


  • 11/02/2020 04:50
  • Theo TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 8079