Công ty Thủy điện Ialy đóng góp hơn 85 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia

Sau 20 năm thành lập (28/02/2000 - 28/2/2020), Công ty Thủy điện Ialy thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đóng góp hơn 85,6 tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia; đồng thời khẳng định vai trò chiến lược đa mục tiêu, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên.

Các tổ máy của NMTĐ Ialy luôn vận hành an toàn, ổn định, cung cấp sản lượng điện lớn cho hệ thống

Công ty Thủy điện Ialy quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện lớn trên sông Sê San là: Ialy, Sê san 3 và Pleikrông với tổng công suất 1.080MW, tổng sản lượng điện bình quân theo thiết kế là 5,31 tỷ kWh/năm. Mỗi năm, Công ty đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng vào ngân sách 2 tỉnh Gia Lai và KonTum.

Ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết, tính đến ngày 26/2/2020, tổng sản lượng điện sản xuất của ba nhà máy hơn 85,6 tỷ kWh điện, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp điện cho đất nước.

Song song với nhiệm vụ sản xuất điện, công ty luôn phát huy tốt vai trò điều tiết thủy văn, cắt giảm lũ về mùa mưa; cung cấp nước cho hạ du mùa khô. Đây là nhiệm vụ phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan do sự biến đổi về khí hậu, thời tiết. Trong 20 năm quản lý vận hành, công ty luôn đảm bảo an toàn cho hạ du và công trình. 

“Trong thời gian tới, công ty sẽ gặp không ít thách thức trước yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành Điện. Chính vì vậy, công ty tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, nâng cao năng lực quản lý nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hạng mục công trình, các tổ máy. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí lá cờ đầu về thủy điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, ông Đoàn Tiến Cường – Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết.

 

 

Công ty Thủy điện Ialy quản lý vận hành:

1. Nhà máy Thủy điện Ialy:

- Địa điểm xây dựng: huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

- Công suất: 720MW (4x180MW);

- Khánh thành: Năm 2002

- Sản lượng điện sản xuất tính đến 26/2/2020: 65,72 tỷ kWh điện.

2: Nhà máy Thủy điện Sê San 3:

- Địa điểm xây dựng: huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

- Công suất: 260MW (2x130MW);

- Khánh thành: Năm 2006;

- Sản lượng điện sản xuất tính đến 26/2/2020: 15,82 tỷ kWh điện

3. Nhà máy Thủy điện Pleikrông:

- Địa điểm xây dựng: huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

- Công suất: 100MW (2x50MW);

- Khánh thành: Năm 2009;

- Sản lượng điện sản xuất tính đến 26/2/2020: 4,09 tỷ kWh điện.