Đào tạo quản lý vận hành đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc

Ngày 21/8 tại TP.HCM, Ban Kỹ thuật – Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp với Trường CĐ Điện lực TP.HCM tổ chức khai giảng khóa đào tạo lực lượng quản lý vận hành (QLVH) đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc (giai đoạn 1).

Khóa đào tạo có 30 học viên với đối tượng là các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật, Đội QLVH lưới điện cao thế và các Điện lực thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang.

Các học viên tham gia khóa đào tạo quản lý vận hành đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc (giai đoạn 1) - Ảnh: Lê Văn Tám.

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/8 – 22/9/2023, các học viên tham gia khóa đào tạo được giảng viên Trường CĐ Điện lực TP.HCM, cùng cán bộ nhiều kinh nghiệm của Ban Kỹ thuật EVNSPC đào tạo những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực truyền tải điện và đường dây truyền tải điện, cũng như bồi huấn nghiệp vụ an toàn điện cho các học viên và phổ biến các quy định pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ liên quan của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong khuôn khổ của khóa đào tạo, các học viên cũng được bồi huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 của Bộ Công An quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Kết thúc khóa đào tạo tất cả các học viên tham gia đều phải làm bài kiểm tra sát hạch để được cấp chứng chỉ đào tạo.

* Công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc được Tổng công ty Điện lực miền Nam đóng điện vận hành cấp điện áp 110kV giai đoạn 1 vào ngày 14/10/2022. Đây là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Đông Nam Á được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam.

* Công trình này vượt biển từ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương ra đảo Phú Quốc, có tổng mức đầu tư hơn 2.221 tỷ đồng, quy mô gồm 2 mạch có tổng chiều dài 80,4 km, 169 vị trí cột.


  • 21/08/2023 03:33
  • Ngọc Tuấn
  • 3749